All Posts

Çalışan Deneyiminin Tasarımı

  Kullanıcı odaklı bir yaratıcı problem çözme metodu olarak tasarım odaklı düşünme (ToD) ile çalışan deneyimi arasında olağanüstü bir sinerji var. Tasarım odaklı düşünme araçlarını sadece çalışan için değil aynı…

Dijital Çalışan Deneyimi (DEX)

Çalışan deneyiminin dijital yüzü bugün artık elimizle dokunduğumuz fiziksel ortam kadar somut. Pandemi ile birlikte hayatımıza giren esnek zamanlı ve esnek lokasyonlu çalışma modelleri artık çalışan için kazanılmış hak durumunda.…